KASKO

Kasko sigortası, aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence altına alan, isteğe bağlı yaptırılan bir sigorta türüdür.

Kasko, poliçede belirtilen ve kara yolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararları ve hasarları teminat altına alır.

Hayır, kasko sigortası zorunlu olmayan ve isteğe bağlı yaptırılan sigorta türüdür. Trafik sigortası ise her aracın yaptırması zorunlu olduğu sigortadır.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre ana 4 farklı kasko ürün çeşidi vardır:

  • Dar kasko
  • Kasko
  • Genişletilmiş kasko
  • Tam kasko

Kasko sigortası fiyatları hesaplanırken araçların marka, model ve yaşına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan Kasko Değer Listesi esas alınır. Kasko prim bedelini etkileyen diğer faktörler aşağıdaki gibidir:

  • Aracın yaşı kasko fiyatının belirlenmesinde önemlidir. Marka değeri ve model yılı yeni olan araçların kasko bedelleri fazladır.
  • Aracın kayıtlı olduğu il de kasko bedelini etkiler. Yoğun trafiğin ve trafik kazalarının sık yaşandığı illerde, suç işleme potansiyelinin daha fazla olduğu büyük şehirlerde kasko bedeli daha yüksektir.
Scroll to Top